Blog

Přínos používání meditačních technik

28.1.2013

Vědecké studie, zkoumající různé meditační techniky a jejich vliv na člověka, přinášejí tyto výstupy. Meditace při pravidelném praktikování prokazatelně přináší:

 • snížení stresové zátěže a zlepšení adaptační kapacity vůči stresu
 • zvýšení kreativity a originality v myšlení, schopnosti nalézat nová a neotřelá řešení
 • zrychlení rozvoje inteligence
 • zvýšení flexibility (jak schopnosti přizpůsobení se, tak přizpůsobení si)
 • zvýšení integrity osobnosti (klid, stabilita, celistvost, předpověditelnost chování…)
 • zlepšení pracovních výsledků, zvýšení spokojenosti (s prací i celkové životní spokojenosti)
 • většímu využívání mozkové kapacity (běžně využíváme cca 5% mozkové kapacity)
 • větší koherenci mozkové aktivity (větší míra „harmonie“ jednotlivých částí mozku a jejich spolupráce)
 • zlepšení osvojování si poznatků i dovedností, zlepšení výbavnosti naučeného
 • vyšší míru sebereflexe a z ní vyplývající sebekontroly v chování
 • vyšší míru empatie a porozumění vcítěním
 • zlepšení schopnosti „číst“ neverbální komunikaci
 • výrazné zvýšení řízení a zvládání emocí (bez pouhého potlačování emocí)
 • prokazatelný vliv na relaxaci a regeneraci organismu, včetně snížení frekvence dechu, frekvence srdečního pulsu, snížení (normalizace) krevního tlaku, snížení krevního cukru, snížení hladiny „špatného“ cholesterolu v krvi, snížení svalového napětí
 • nižší výskyt úzkostí, depresí a poruch spánku (snížení důsledků dlouhodobých stresů)
 • snížení spotřeby cigaret u kuřáků a snížení množství konzumovaného alkoholu
 • k rozvoji nadhledu nad problémovými situacemi (schopnost nenechat se pohltit problémem a umět jej nahlížet v širších souvislostech)
 • lepší uvědomění si vlastních osobních hodnot, rozvoj svědomí, zodpovědnosti a morálních aspektů života
 • rozvoj spirituálních aspektů osobnosti
 • výrazný anti-aging efekt (snížení biologického věku při dlouhodobém praktikování meditací)
 • snížení nemocnosti a nákladů na léčbu – v EU stres postihuje 28% všech pracovníků a je zodpovědný za více než 1/4 absencí v práci trvajících déle než 14 dnů z důvodů zdravotních problémů souvisejících s prací. Odhaduje se (data z 1999), že stres spojený s prací stojí členské státy EU nejméně 20 miliard Euro ročně
 • snížení úrazovosti, nehodovosti a chybných výkonů
 • rozvoj sociální a emoční inteligence
 • snížení agresivního reagování, konfliktnosti
 • rozvoj tolerance, porozumění, vnitřního klidu a míru, nenásilné komunikace
 • komparaci a integraci nevědomých procesů a obsahů (tedy vyrovnávání se s prožitou zkušeností, jež nás skrze nevědomé procesy ovlivňuje v každodenním žití – jazykem jógové teorie – zpracovávání, čištění „karmy“, tedy důsledků našich myšlenek a činů)
 • růst pocitu smysluplnosti vlastního života, zvýšení prožitku kvality života

Pro více informací navšitvte
http://www.facebook.com/ManazerskeMeditace


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *