Blog

Personal statement

25.2.2020

Personal Statement

Mé motto:

Věřím, že žít a pracovat s radostí, spokojeností a s pocitem vnitřního naplnění je možné, pokud se pro to rozhodneme. Věřím, že každý máme nesmírný potenciál pro růst a rozvoj ve všech oblastech našeho života. Mým posláním je provázet klienta na cestě ke spokojenějšímu životu a práci, v nichž má čas na to podstatné, a jsem tu proto, abych pomáhal druhým rozvinout plně jejich potenciály, dary, talenty a nadání. Změna a pohyb v před je život, ustrnutí na místě je začátek konce.

Mám více než 30 let zkušeností v pomáhajících profesích, a to jak v terapii, tak v koučování. Díky této zkušenosti jsem nabyl určitého pochopení lidské psychiky a toho, co brání realizaci našich možností.
Z psychoterapeutických, koučovacích výcviků i supervizního výcviku vím, jak ošidné je mít jako motivaci potřebu pomáhat, a jak nebezpečné to může být pro klienta. Proto mou primární motivací není potřeba pomáhat druhým ke změně, ale být s nimi a doprovázet je tak, aby si nakonec dokázali pomoci sami. Aby na mé pomoci nebyli závislí, ale abych jim pomohl k nezávislosti, autonomii.

Svou práci dělám jednak proto, anžto mne tato vrcholně baví a je smysluplná. Ale také pro realizaci svých osobních životních cílů, osobní životní vize a mise, a to skrze kompetence, kterými mne život obdařil, a které jsem díky takřka dennodenní práci na sobě snad obstojně kultivoval. Prospěch druhých je sekundárním ziskem takto chápané práce.

Z jakých myšlenkových konceptů ve své práci vycházím?
Velmi blízká je mi filozofie humanistické a transpersonální psychologie, radikální konstruktivismus, tzv. nová biologie, epigenetika a kvantová psychologie. Vím, že vnitřní motivace přichází s větší měrou autonomie, že inovativní myšlení funguje jen v „laskavé“ a bezpečné atmosféře.

Věřím, že koučovací přístup se postupně stane hlavním proudem rozvoje člověka i ve vzdělávání a ve výchově dětí, časem snad i v péči o zdraví. Těším se na dobu, kdy se i somatický lékař bude zajímat o to, co jeho „pacient“ potřebuje a jaká je jeho představa o tom, jak by toho chtěl dosáhnout.

Jak pracuji?
V koučování jsem trochu staromilcem, neb oblibuji původní pojetí koučování jako nedirektivní a non-expertní metody, vyznávám především opravdovost a přímou práci s klientem tady a teď, bez schovávání se za přehršle koučovacích pomůcek a technik. Věřím, že k transformaci často více přispívají intuice, emoce, či dokonce i práce s tělesným substrátem, než jen rácio. S mnoha klienty pracuji i na transpersonálních tématech, která přesahují naše běžně vnímané hranice individuality.

Mou terapeutickou i koučovací/mentorovcí praxi spoluurčovaly a rozvíjely koncepty PCA, Gestaltu, systemiky, psychosomatiky a celostního přístupu v širším pojetí. Jsem přesvědčen, že nelze lidský život dělit na pracovní a osobní, že musí být ve shodě a oba funkční. Proto jsem rád, že mohu v práci s klienty používat jak terapii a life coaching, tak koučování a mentoring v byznys praxi.

Ve své práci pak používám „svou“ filosofii Pozitivního myšlení a pozitivní komunikace (kompilát mnoha zdrojů, včetně jógové filosofie, New Age, postmoderny, hnutí osobního rozvoje). Také mne velmi inspiruje hnutí Svobodných/tyrkysových firem, filosofie permakultury, nerůstová ekonomie a trvale udržitelný život.

 

Jakým etickým kodexem se řídím?
Jako člen EMCC se řídím GLOBÁLNÍM ETICKÝM KODEXEM pro kouče, mentory a supervizory. Etika profese mne svými otázkami provází celou praxi. Obecně považuji učinit a udržet rozhodnutí dodržovat principy za jedno z největších, ale i nejtěžších umění. Primární kvalitou vztahu s klientem je pro mne respekt ke klientovi a jeho zájmu (včetně zadavatele). Současně za stejně důležité považuji stálé uvědomování si a zkoumání vlastních hranic a limitů jak v odborné, tak osobní oblasti, a schopnost jejich nastavení/komunikace.
Snažím se pracovat v souladu se svými hodnotami, proto ve firemním koučování preferuji témata, která se dotýkají trvalé udržitelnosti života, transparentnosti a sociální zodpovědnosti. Jsem zakládajícím členem české pobočky Clima Coaching Aliance.

Na závěr pár přesvědčení, která ctím:

Důležitost osobní vize a mise. Cesta je důležitější než cíl. Cesta bez cíle je však blouděním. Bez osobní životní vize a mise jen běžíme ve veverčím kole.

Seberealizace. Žádný pracovní úspěch není izolovaný, všechny jsou zasazeny do kontextu našeho života. Jen jasné osobní cíle, sny a životní poslání nám dávají smysl toho, proč vyděláváme peníze.

Priority. Nežijeme proto, abychom pracovali, pracujeme proto, abychom žili. Jen pokud máme jasné priority v osobním životě, můžeme úspěšně nalézat priority v práci.

Profesní a osobní rozvoj. Problém je problémem jen pokud jej jako problém chceme vidět. Největší brzdou je strach ze změny. Úspěch záleží na odvaze nahlížet a dělat věci jinak. Kdo neví, že má na vybranou, nemá na vybranou…

Pozitivní myšlení. Naše přesvědčení určují, jakou kvalitu náš svět bude mít, zda v něm budeme úspěšní a šťastní, či zda se „rozhodneme“ být bezmocní a nešťastní. To, jaký je svět, ve kterém žijeme, záleží především na tom, jak o sobě i o něm smýšlíme.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *