Blog

Hlavní funkce koučování

24.4.2013

Koučování je proces, který se týká celého člověka. Nelze oddělit vliv na profesní život a osobní život. Každá změna v pracovní oblasti se nějak dotýká a projevuje v osobní oblasti a naopak.

Na základě svých zkušeností z praxe (koučuji od roku 1999) dělím koučování na dva, přeci jen odlišné, procesy. Prvním je tzv. na cíl (úkol či problém) orientované koučování. Jde o koučování, při němž je zadavatelem více či méně jasně definováno zadání koučování, nejlépe v podobě měřitelného výstupu (rozvoj nějaké kompetence, optimalizace nějakého procesu, zvýšení výkonnosti atd.). Toto koučování se může týkat manažerů všech úrovní a specialistů.

Druhým je tzv. transformační a růstové koučování. Toto koučování se týká převážně TOP manažerů, členů dozorčích či správních rad. Je o celkovém růstu, transformačních procesech, o ladění dosavadních kompetencí, rozvoji leadershipu, optimalizaci selfmanagementu, zvláště v oblasti Time Managementu a Stres Managementu.

Koučování plní též následující funkce, které jsou nutným předpokladem následného
sebekoučování:

  • funkce edukativní – koučování rozvíjí dovednost se učit, překonávat stereotypy ve vnímání, myšlení i jednání, potencuje schopnost sebereflexe, učení se z vlastních úspěchů i chyb, kouč však nevyučuje, nýbrž vede k rozvoji sebeučení. Koučování významně zefektivňuje proces osvojování si nových poznatků a rozvoje dovedností.
  • funkce restorativní – nabízí podporu a porozumění těm, kdož jsou zatíženi vysokou zodpovědností, náročností vedení jednotlivců i týmů, krizovým managementem, složitým vyjednáváním, rozhodováním s vysokými riziky či realizací personálních změn. Koučování nabízí bezpečný prostor a rámec pro sdílení témat, která vrcholoví manažeři obvykle nemají s kým sdílet (tzv. osamělost vrcholových manažerů).
  • funkce normativní – koučování rozvíjí schopnost stanovovat si svá vlastní kritéria, pomáhá nahlížet, hodnotit a případně korigovat vlastní profesní a osobní rozvoj, pomáhá lépe se orientovat ve vlastní hierarchii hodnot a cílů. Kouč není kritik ani hodnotitel, nýbrž vede k rozvoji užitečného sebehodnocení. Koučování rozvíjí nejen sebereflexi (reflexi vlastního vnímání, přemýšlení a jednání, vlastních motivů, potřeb, strachů či snů), ale též reflexi toho, jak naše přemýšlení a jednání interaguje s ostatními a s prostředím, jak své okolí ovlivňujeme a přetváříme.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *