Blog

Desatero pro rodiče

1.4.2015

Desatero pro rodiče

(Mgr. Petr Růžička)

 

Co můžete jako rodič udělat pro své děti, aby byly méně ohrožené nejen závislostí na PC hrách:

  1. Věnujte svým dětem dostatek pozornosti, povídejte si s nimi, hrajte si s nimi, zajímejte se o to, co je baví, co chtějí, kam směřují, co se jim nelíbí či co je trápí. Respektujte je jako svébytné bytosti a podporujte jejich osobnostní růst.
  2. Dejte svým dětem osobní příklad aktivního a smysluplného trávení volného času. Zapojujte je do společných volnočasových aktivit, motivujte je k rozvíjení jejich koníčků, sportů či uměleckých aktivit.
  3. Sledujte chod celého rodinného systému a snažte se jej (sami či za pomoci odborníků) udržovat v souladu a rovnováze. Krize a konflikty mezi rodiči se často promítnou jako problémy jejich dětí.
  4. Vytvářejte společně s dětmi jejich svět takový, aby neměly potřebu vytvářet si nový ve virtuálním prostoru.
  5. Oceňujte je, a to nejen za výkon. Dejte jim najevo lásku za to, jací jsou. Dítě se tak naučí mít zdravě rádo sebe sama, mít zdravé sebehodnocení a nebude si muset kompenzovat svou zdánlivou nedostatečnost ve virtuálním světě, kde se proměňuje za hrdiny či obávané padouchy.
  6. Umožněte jim zažívat každodenní drobné úspěchy. Nezahrnujte je výčty jejich nedostatků, chyb a neúspěchů. Nebudou mít potom potřebu uspokojovat svou touhu po úspěchu ve virtuálním světě, kde restart umožní i zmrtvýchvstání a vynulování totálního krachu.
  7. Učte své děti zdravému užívání PC a internetu. Jděte jim příkladem, než byste zakazovali a nařizovali.
  8. Využívejte softwarové i hardwarové prostředky k zamezení přístupu ke stránkám s obsahem nevhodným pro děti. Sledujte pravidelně to, co vaše děti na internetu dělají. Pokud toto pravidlo zavedete hned od začátku, přijmou ho děti mnohem lépe.
  9. PC a internet je dnes běžná součást života, umožněte dětem si osvojit zdravé dovednosti práce s internetem, limitujte však čas trávený hrami, chatováním a podobnými činnostmi na maximálně půlhodinu denně a v tom buďte důslední.

10. Pokud se přesto u vašeho dítěte objeví problém s nepřiměřeným užíváním internetu (hry, chatování, brouzdání), nezavírejte před tím oči. Současně však přijměte svůj díl odpovědnosti a nenahlížejte na to jako na výlučný problém vašeho dítěte, nýbrž jako na symptom, jímž se projevuje nějaký problém ve fungování celé vaší rodiny.

 


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *