V prázdnotě je mnohost i síla

Jóga definuje vrcholný stav, SAMÁDHI, jako stav, při němž poznávající, poznávané a proces poznání splynou v jedno. Koncentrace (DHÁRANÁ) a meditace (DHJÁNa) nás učí zaměřit mysl na jeden objekt a pak ji vyprázdnit. „Uvědomujeme-li si ticho, není ticho“. Schopnost usměrnit a zklidnit myšlenky nám dává velkou duševní sílu, dovolí nám mít propojení na mimovědomé úrovně mysli (podvědomí, nadvědomí), kontakt s intuicí, otevření kreativity a divergentního myšlení. Budeme se učit ovlivňovat hladiny mysli a ztišit „divoké opice“ našich myšlenek.