RECENZE: výukové CD relaxace Tichá vnitřní radost

Recenzi připravil mentální kouč Jan Valuch.

Slyšel jsem a používal mnoho mluvených relaxací, naživo i z CD a musím říct, že toto je zřejmě nejkvalitnější řízená (slovem vedená) relaxace u nás (v češtině). Vysoká erudovanost autora (viz níže) je samozřejmě určitou zárukou kvality. Technická kvalita nahrávky, délka nahrávky, volba relaxační hudby, zejména její frekvence, přednes mluveného slova – včetně správné frekvence, frázování, text relaxace (sugescí) – vše je vynikající. Navíc – a tím se odlišuje od jiných kvalitních relaxací – je vše sladěno velmi citlivě. Je to znát v detailech, dám vám příklad jednoho takového. Běžně se při těchto relaxacích používají sugesce v přikazovacím tvaru (počítejte, představujte si, vnímejte apod.). Autor ale někdy použil tvaru, který nechává více prostoru pro lidskou individualitu: Zkuste… (zkuste si představovat, zkuste vnímat apod.). Musel o tom velmi dobře přemýšlet, protože tento způsob provedení je citlivě střídán s přikazovacími tvary ve vhodných situacích. Jedná se tedy o takové jemnější provedení, kdy si člověk volí, vybírá, přebírá iniciativu, je to od autora nabídka, která podporuje jeho svobodu rozhodování. Jistě – můžete Vám to připadat jako zanedbatelná drobnost, ale právě detaily odlišují vynikající věci od těch relativně kvalitních. Toto CD je vynikající. Mohu ho vřele doporučit.

PS: Jak jsem se dozvěděl dodatečně, tak autor sám aktivně přes 30 let medituje. To je ono – tato hluboká zkušenost se do nahrávek samozřejmě pozitivně promítá!

 

Více zde: http://www.psychowalkman.cz/products/petr-ruzicka-relaxace-ticha-vnitrni-radost/