Blog

Velmi zajímavý článek o svobodě v práci

25.8.2013

http://blog.pmroku.cz/post/Vyhodte-manazery?goback=%2Egde_2567138_member_262573593#%21

Může být kritika účinný nástroj k dosažení žádoucí změny? Nebo je to vzorec, který nás drží v kruhu „špatných“ řešení?

19.5.2013

Má zkušenost je taková, že užívání kritiky, jako komunikačního nástroje, který má vést k žádoucím změnám, je jen, žel bohu často opakovaný, vzorec, který má kořeny hluboce zapuštěné v kulturním kontextu naší kotliny, potažmo euro-americké kultury jako celku (křesťanská orientace na prvotní hřích a vinu, freudovsko-psychoanalytický předpoklad, že člověk je bytost v jádru špatná, kterou […]

Přínos používání meditačních technik

28.1.2013

Vědecké studie, zkoumající různé meditační techniky a jejich vliv na člověka, přinášejí tyto výstupy. Meditace při pravidelném praktikování prokazatelně přináší: snížení stresové zátěže a zlepšení adaptační kapacity vůči stresu zvýšení kreativity a originality v myšlení, schopnosti nalézat nová a neotřelá řešení zrychlení rozvoje inteligence zvýšení flexibility (jak schopnosti přizpůsobení se, tak přizpůsobení si) zvýšení integrity osobnosti […]