Aktuální semináře

Výcvik koučování 2023

Výcvik koučů 2023 – základní informace

Více info zde:

www.grow2coach.cz

Termíny skupinového setkání v roce 2023/24, vždy 9:00 – 17:30

19. – 20. 10. 2023

30. 11. – 1. 12. 2023

18. – 19. 1. 2024

22. – 23. 2 . 2024

4. – 5. 4. 2024

 

Videoreference na výcvik koučů

Reference absolventů dřívějších běhů výcviku

Přihlašujte se zde

Ukázky z on-line verze výcviku (v době Covidové):

Ukázka z prvního víkendu – teorie: https://youtu.be/jVgzDAWRTLw

Ukázka z druhého víkendu – Pozitivní myšlení a pozitivní komunikce: https://youtu.be/Z7OR6wALDVw

 

Otevřený workshop Jak delegovat, aby to opravdu fungovalo, 27.3.2023,      Praha 3

Jak delegovat, aby to opravdu fungovalo

pondělí 27.3.2023      Praha 3 Three Crowns Hotel****

Kolikrát jste zjistili, že druzí dělají něco úplně jiného, než co jste od nich chtěli? Kolikrát jste litovali toho, že jste se rozhodli něco delegovat? Kolikrát jste radši nedelegovali, abyste to nakonec nemuseli udělat sami? Proč nemám nikoho, komu bych mohl s důvěrou delegovat? Jak mám poznat, co můžu delegovat? Přitom umění delegování je vizitkou žádaného manažera.

Cíl semináře

Komunikovat jsme se naučili nápodobou a ne vždy musíme být spokojení s tím, co jsme se měli možnost naučit. Přitom komunikace je jediný́ nástroj vedení a řízení lidí. A stále se můžeme učit něco nového. Díky semináři rozkryjete a přebudujete zaběhaná́ klišé komunikace, která́ vám brání ve využití její skutečné́ síly. Poznáte a porozumíte zákonitostem lidské́ komunikace, jak je přinášejí nejnovější výzkumy. Osvojíte si pozitivní přístup v komunikaci, který́ otevírá́ dveře k druhým lidem. Díky tomu budete schopni delegovat tak, že druzí porozumí tomu, co, jak a proč mají dělat. Osvojíte si užitečná́ schémata a modely delegování. Díky delegování získáte kapacitu pro realizaci podstatných, prioritních cílů a poslání své́ pracovní pozice.

Komu je seminář určen

Seminář Jak delegovat, aby to opravdu fungovalo je určen manažerům všech úrovní privátního i veřejného sektoru. Tomu, kdo chce zvýšit pravděpodobnost porozumění, lépe rozumět druhým a sám být lépe chápan. Kdo chce být přesvědčivý́ a vyvarovat se zbytečných konfliktů a odmítnutí. Kdo chce skrze lepší porozumění zvládnout umění delegování a uvolnit si tak ruce pro strategické́ myšlení.

Program

Celodenní seminář 9:00 – 15:30 hod

 • Co je to komunikace?
  • Nejdůležitější principy efektivní komunikace, aneb bez čeho to opravdu nejde
  • Mohu zvýšit pravděpodobnost toho, že druzí skutečně porozumí tomu, co jim sděluji?
 • Co je to Pozitivní myšlení a pozitivní komunikace
  • Změna přístupu/změna paradigmatu
  • Žijeme v takovém světě, jak o něm přemýšlíme aneb vytváření skutečnosti komunikací
 • Pozitivní komunikace se sebou a se světem
 • Delegování
  • Delegování a úkolování – podobnosti a rozdíly
  • Výhody delegování
  • Kdy a co „nesmím, mohu a musím“ delegovat
  • Nástroje efektivního delegování
  • Principy pozitivní komunikace při delegování
 • Praktické́ experimenty
  • Rozbor konkrétních situací z vlastní pracovní praxe účastníků, ve kterých potřebují delegovat.
  • V rámci skupinových experimentů si účastníci budou hledat a zkoušet způsoby delegování.

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
V ceně semináře je zahrnuta dopolední kávová přestávka, oběd o 2 chodech a odpolední kávová přestávka.

Přihlášení zde: https://www.eduzone.cz/seminar/jak-delegovat-aby-to-opravdu-fungovalo

Kde mne najdete?

Mgr. Petr Růžička

psychoterapeutické poradenství, rodinná a párová terapie, koučování

Nová adresa od 1.1.2023

Kancelář:

Mgr. Petr Růžička
Vojtěšská 16
110 00 Praha 1 – Nové Město

 

Přízemí, v domovní chodbě první dveře vpravo.
Zvoňte 2x na zeleně označený zvonek, druhý odspodu.

Doprava MHD: Metro B Národní třída (cca 5 minut pěšky), tram 13 a 17 zastávka Národní divadlo (cca 1 minutu pěšky), tram 2, 9, 18, 22, 23 zastávka Národní divadlo (cca 2 minuty pěšky).

Parkování nejlépe v podzemním parkovišti Národního divadla (3CJ7+6M Praha) 60,00 Kč za každou započatou hodinu.

Mapa: https://maps.app.goo.gl/VEtBkuJA6opf5eeG8

 

 


Souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů (GDPR) můžete předem vyplnit zde: https://1url.cz/@gdpr-kouc
Ušetříme tím čas samotné konzultace.