Aktuální semináře

Otevřený workshop Pozitivní leadership – čtvrtek 19.3.2020      Praha 3

Pozitivní leadership – manažer, kterého ostatní dobrovolně a rádi následují

čtvrtek 19.3.2020      Praha 3 Three Crowns Hotel****

Nové paradigma vedení lidí, aneb co jsou skutečně nové trendy nové doby? Jak dosáhnu toho, aby mne druzí dobrovolně následovali, místo toho, abych je musel stále jen táhnout či tlačit?

Cíl semináře

Získám nový pohled na nejdůležitější kompetence manažera-leadera, které posilují autonomii, zodpovědnost a vnitřní motivaci vedených pracovníků. Poznám, zda jsem manažerem, který je především specialistou na výkon nebo na správné rozvíjení a usměrňování potenciálu lidských zdrojů. Prozkoumám, které vlastnosti leadera jsou mi vlastní a které si mohu osvojovat a rozvíjet. Porozumím tomu, jak mohu rozvíjet přirozenou autoritu, jak poznat, kdy být leaderem – vůdcem na špici, či naopak kdy být “neviditelným” leaderem v pozadí, který zlehka facilituje práci týmu. Zjistím, jak jako leader mohu využívat koučovací přístup, vnitřní motivaci, delegování, pozitivní komunikaci, vytyčování cílů a úkolování, důvěru a důvěryhodnost, různé role manažera v rozvoji pracovníků, zpětnou vazbu, ocenění, jak pojímat moc a zmocňovat druhé… Tyto praktické dovedností si osvojím na modelových situacích.

Komu je seminář určen

Kurz je určen manažerům na všech úrovních, kteří hledají nové cesty vedení lidí a mají odvahu začít změnou u sebe sama.

Program

Celodenní seminář 9:00 – 15:30 hod

 • Kdo je to leader a jak se liší od manažera
  • vlastnosti a kompetence leadera
  • typy leadreů
 • Styly vedení a řízení
  • vedení či řízení
  • pojetí moci
  • situační řízení
  • koučování
 • Nástroje vedení a řízení
  • metoda SMART
  • prioritizování
  • delegování
  • motivace
  • zpětná vazba

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
V ceně semináře je zahrnuta dopolední kávová přestávka, oběd o 2 chodech a odpolední kávová přestávka.

Přihlášení zde: https://www.eduzone.cz/seminar/pozitivni-leadership-manazer-ktereho-ostatni-dobrovolne-a-radi-nasleduji

Půlroční Výcvik koučů – PRO VELKÝ ZÁJEM OTEVÍRÁME DRUHOU, PARALELNÍ VÝCVIKOVOU SKUPINU

2019 až 2020

 

 

Vysoká škola aplikované psychologie Terezín a Mgr. Petr Růžička

Půlroční Výcvik koučů
přihlašujte se do dalšího běhu 2019-20

Výcvik je koncipován tak, aby absolventi výcviku byli schopni pracovat jako koučové či využívat koučovací přístup k rozvoji lidí v práci manažera či v jiných oblastech práce s lidmi. Absolventi výcviku mohou žádat o členství v EMCC (Celoevropská rada pro mentoring a koučování) a získat akreditaci EMCC při splnění požadavků EIA (Evropské individuální akreditace). Výcvik má 105 hodin a je rozložen do cca 6 měsíců.

Začátek výcviku: sobota 30. 11. 2019 v 9.00.

Výcvik probíhá v prostorách VŠAPs v Terezíně.
Výcvik je určen především studentům a absolventům Vysoké školy aplikované psychologie a proto probíhá o víkendech (SO+NE 9.00 – 17.30).

Výcvik je však otevřen i dalším zájemcům s VŠ vzděláním, nebo SŠ a delší praxí práce s lidmi.

Přihlašujte se co nejdříve na studijním odd. VŠAPs  
bozdechova@vsaps.cz (přihláška zde) a do předmětu napište – půlroční výcvik koučování. K přihlášce připojte stručné CV a motivační dopis, popisující důvody, proč chcete výcvik absolvovat a stát se koučem.

Kontakty: http://www.vsaps.cz/kontakty/

Výcvik vede Mgr. Petr Růžička, senior kouč (člen EMCC, akreditace ČAKO), lektor a VŠ pedagog (přednáší na VŠAPs předmět Koučink a mentorink) s 20 letou praxí v koučování a výuce koučování. Více na www.kouc.eu

Bloky A-C (výuka): 4 víkendová setkání po 8 výukových hodinách (cca 9-17.30)

Blok D: 10 hodin koučování jiným účastníkem výcviku (koučujícímu účastníkovi se toto koučování počítá do povinných hodin koučování v roli kouče nutných pro supervizi a pro akreditaci) a 10 hodin koučování jiného účastníka výcviku. Všichni účastníci by tak měli mít 10 hodin koučování v roli kouče a 10 hodin koučování v roli koučovaného.

Blok E (supervize): 2 dny (víkend) po 8 výukových hodinách (cca 9 – 17.30 hod)

Výcvik je garantován a certifikován VŠAPs.

Cena:

Cena celého výcviku je 26.000,-Kč za jednoho účastníka. Cenu je možné uhradit ve dvou samostatných splátkách 13.000,-Kč za semestr.

Cena zahrnuje účast na víkendových blocích, studijní materiály, lehký coffee break a závěrečné Ověření znalostí a dovedností (1 hodina).

V ceně není zahrnuta strava, doprava ani ubytování účastníků.

Organizační podmínky:

Minimální počet účastníků je 16 osob, maximální 20 osob. Výcvik je zahájen pokud se závazně přihlásí minimálně 16 osob.

Závěrečnou zkoušku (Ověření znalostí a dovedností) může účastník složit a certifikát získat po splnění všech požadovaných povinností:

 1. Typ výuky D. Zážitková zkušenost s koučováním na sobě – 10 hodin práce na svém vlastním rozvoji a řešení problémů v roli koučovaného a 10 hodin koučování jiného účastníka výcviku je nutné splnit se 100% účastí (tedy mít absolvováno všech 2×10 hodin koučování, včetně nahrávek).
 2. Typ výuky E. Koučování pod supervizí – je nutné splnit se 100% účastí (tedy mít absolvováno všech 16 hodin supervize). V rámci tohoto bloku je nutno absolvovat 1 hodinu supervize vlastní nahrávky koučování (v roli kouče). V případě absence lze nahradit individuální supervizí u lektora, která je však hrazena zvlášť (1500 Kč za každou hodinu absence).
 3. Typ výuky A – C je nutno splnit minimálně na 80%, tj. je možné chybět max. 16 hodin ze 70.
 4. Odevzdání a obhájení práce požadované na závěrečné Ověření znalostí a dovedností:
  1. nahrávka 2 koučovacích rozhovorů (v roli kouče), jedna nahrávka je starší (ze začátku výcviku koučování), druhá mladší (z konce výcviku koučování).
  2. písemný rozbor vybraných částí nahrávek účastníka (kouče)
   1. sebereflexe toho, co, jak a proč v roli kouče dělám (cca 2 normované strany A4)
   2. na těchto sebereflexích založené zamyšlení nad tím, jak jsem se v koučovských kompetencích posunul mezi těmito dvěma nahrávkami koučování (cca 1 normovaná strana A4)

Odevzdat práci je třeba optimálně 3 týdny a minimálně 1 týden před konáním závěrečného Ověření znalostí a dovedností. Zasílejte na adresy kouc.eu@gmail.com a wentova@vsaps.cz.

Závěrečné Ověření znalostí a dovedností mívá obvykle 2 termíny, které budou upřesněny v průběhu výcviku.

Absence nezakládá nárok na vrácení kurzovného.

Reference na výcvik od absolventů předchozích běhů zde

 

Od 20.2.2019 měním působiště!

Od 20.2.2019 mne najdete na nové adrese:

Mgr. Petr Růžička

psychoterapeutické poradenství, rodinná a párová terapie, koučování

Národní dům na Vinohradech

Náměstí Míru 820/9
120 00 Praha 2 – Vinohrady

mezanin (první mezipatro) vpravo, č.dv. 112

GPS: 50°4’32.303″N, 14°26’16.726″E