Umění prezentace

Jak prezentovat tak, aby si vaše sdělení všichni pamatovali.

Proč by mne to mohlo zajímat?

Prezentujeme (se) stále, nejen v situacích, označených jako Prezentace. Prezentační dovednosti potřebujeme kdykoli chceme předat informaci, změnit něčí názor, obrátit něčí pozornost, přesvědčit, pobavit… Jakýkoli obchod (ať s vnějšími či vnitřními zákazníky) je formou prezentace. Jak to mohu udělat, aby zrovna té mé kapce informací, které přináším, ostatní věnovali pozornost a pamatovali si ji?

Kdo si kurz vybírá?

Všichni ti, kdož věří, že mají co říct a chtějí v tom být úspěšnější. Všichni, kdo si chtějí zvýšit jistotu při vystupování před lidmi. Všichni, kdož chtějí využívat jasnou a jednoduše použitelnou strukturu efektivní prezentace a přitom si zachovat svou osobitost.

Co si z kurzu mohu odnést?

Dokážu si odpovědět na otázky proč, co, jak a komu prezentovat a podle toho zvolím vhodnou formu i obsah prezentace. Ovládnu umění upoutat pozornost posluchačů k tématu, které prezentuji, a zvýšit pravděpodobnost, že si mé informace zapamatují. Pochopím základní principy přesvědčivého projevu a naučím se je používat. Objevím své silné stránky při rozborech videonahrávek mých prezentací.

Jak kurz probíhá?

Obvykle dvoudenní kurz.

Mám zájem o Umění prezentace