Trvale udržitelné bytí manažera

Stress management není o tom, jak zvládat ještě více stresu, ale jak si jej nevytvářet.

Proč by mne to mohlo zajímat?

Stres je každodenní součástí života pro mnoho z nás. Často máme pocit, že s ním nedokážeme nic moc udělat. Nemusí tomu tak však být. Mírný stres může být dokonce motivující a mobilizující. Jak to udělat, aby nepřerostl v obludu, která mi sedí za krkem a dusím mne?

Kdo si kurz vybírá?

Všichni ti, kdož chtějí aktivně snižovat svou stresovou zátěž. Všichni, kdož na sobě pozorují některé z příznaků dlouhodobého stresu – napětí ve svalech, šíji, v hlavě, drobné svalové záškuby, nechutenství či přejídání se, poruchy spánku, zvýšená konzumace alkoholu, neklid, podrážděnost a vznětlivost, či naopak apatie a rezignace, frustrace, vztek, osamělost, zoufalství, deprese, rizikové chování, nezdrženlivost, vysoký krevní tlak, zvýšený krevní cukr a cholesterol…

Co si z kurzu mohu odnést?

Porozumím tomu, co to stres je, jak vzniká a jak působí. Naučím se zacházet se sebou tak, abych stres dokázal rozpoznat a kontrolovat. Seznámím se s tím, co
mohu dělat preventivně, aby stres nevznikal, co dělat při stresu a jak eliminovat důsledky stresu již proběhnuvšího. Osvojím si základní psychoregulační metody na snižování stresové zátěže.

Jak kurz probíhá?

Obvykle dvoudenní kurz.

Mám zájem o Trvale udržitelné bytí manažera