Sebeřízením k efektivitě

Dělejte jen to podstatné. Neždímejte čas, udělejte si jasno v tom, co chcete!

Proč by mne to mohlo zajímat?

Nechci v práci trávit tolik času! Jsem zavalen operativou a chtěl bych mít čas na strategické myšlení. Hrnu před sebou hromadu úkolů a nevím, do kterého se pustit dříve. Zvažuji, které úkoly přinášejí skutečnou hodnotu.

Kdo si kurz vybírá?

Ten, kdo chce pracovat efektivněji. Ten, kdo pochopil, že pracujeme proto, abychom žili, a nežijeme proto, abychom pracovali. Ten, kdo potřebuje znát své priority, a to nejen v práci. Ten, kdo chce růst a ne stagnovat. Ten, kdo chce dělat hlavně to, co ho baví. Ten, kdo chce mít čas si své tvrdě vydělané peníze smysluplně užívat.

Co si z kurzu mohu odnést?

Dovednosti a znalosti stanovování priorit a porozumění jejich souvislostem s životními hodnotami, rolemi a cíli. Návyky efektivního řízení času a úkolů. Využívání přirozených vlastností a funkcí naší mysli, mozku i těla pro efektivní zvládání úkolů.

Jak kurz probíhá?

Obvykle dvoudenní kurz.

Mám zájem o Sebeřízením k efektivitě