Pozitivní myšlení

“Ať už řikáte, že to dokážete nebo nedokážete, máte pravdu.”  Henry Ford

Proč by mne to mohlo zajímat?

Chci rozvinout či posílit pozitivní postoj k sobě samému, ke své práci, cílům a dosaženým výsledkům. Chci vidět na sobě, ostatních lidech a jiných živých tvorech, věcech a situacích především klady namísto záporů. Chci umět formulovat své myšlenky pozitivně a tím zvýšit pravděpodobnost jejich přijetí druhými lidmi. Chci (se) umět motivovat pozitivně formulovanou vizí.

Kdo si kurz vybírá?

Ten, kdo věří, že život může být hezký a úspěšný, kdo přijímá zodpovědnost za to, jaký život žije, kdo chce svůj svět utvářet tím, jak jej bude vnímat a jak o něm bude smýšlet. Kdo chce zlepšit vztahy s kolegy či zákazníky skrze vlídnější komunikaci.

Co si z kurzu mohu odnést?

Praktické dovednosti a postoje potřebné pro Pozitivní komunikaci se sebou samým i s okolním světem. Schopnost proaktivně ovlivňovat průběh situací tím, že je cíleně popisuji tak, jak chci, aby dopadly. A to slovně, písemně, v myšlenkách a představách. Nástroje na cílené „programování“ své mysli a tím svého osobního i pracovního života pravidelným používáním specificky formulovaných výroků – afirmací, skrze něž vstupuji do svého podvědomí a měním svou realitu žádoucím směrem.

Jak kurz probíhá?

Obvykle dvoudenní kurz. Pozitivní myšlení je přístup ke světu, který zastřešuje všechny produkty firemního vzdělávání.

Každý lidský výtvor měl před svou realizací nejprve podobu myšlenky či představy. Též veškeré naše všednodenní činnosti se odehrávají nejprve jako myšlenky. Skrze užívání jazyka, jako stavebního kamene myšlenek, ve svém životě vytváříme hmotnou i nehmotnou podobu světa, ve kterém žijeme.

Mám zájem o Pozitivní myšlení