Nenásilná komunikace

Jak vyjednávat, předcházet konfliktu a řešit jej s klidem v duši

Proč by mne to mohlo zajímat?

Vyjednáváme všude a stále. Jaké jsou nejvýhodnější strategie vyjednávání? Konflikt vzniká při střetu zájmů či nepochopení. Je pro mne výhodné jednat nekonfliktně? Chci udržovat dobré pracovní a obchodní vztahy? Jak toho mohu dosáhnout?

Kdo si kurz vybírá?

Všichni, kdož mohou profitovat ze strategie Win-Win. Všichni, kdož si ověřili, že dobré vztahy zmůžou více, než pouhá poslušnost a represe. Ti, kdož hledají další způsoby, jak pracovat s konfliktem, jak jednat s lidmi tak, abychom konfliktu předcházeli.

Co si z kurzu mohu odnést?

Praktické dovednosti Nenásilné komunikace, strategie vyjednávání, řešení a zvládání konfliktů. Schopnost aktivně naslouchat a upřesňovat vzájemné porozumění.

Jak kurz probíhá?

Obvykle dvoudenní kurz

Mám zájem o Nenásilná komunikace