Manažerské meditace

Ke zvýšení kreativity a originality v myšlení

Individuální nácvik Manažerské meditace

Individuální nácvik s konzultacemi o průběhu procesu a jeho individuální ladění. Lze doplnit individuálně formulovanými afirmacemi, které v meditaci mají silnější účinek, než v běžném bdělém stavu. Pro dosažení maximálního efektu je vhodný opakovaný trénink.

Skupinový (týmový) nácvik Manažerské meditace

Skupinový nácvik s konzultacemi, vhodné jak pro skupiny, tak především pro týmy posilující synergii týmu. Vhodné jako příprava na týmové tvůrčí či řešitelské procesy, při krizových situacích pro získání nadhledu, při náročných rozhodováních, při budování týmu… Pro dosažení maximálního efektu je vhodný opakovaný trénink.

Tvůrčí meditace

Přípravná fáze pro zvýšení kreativity, synergie, schopnosti týmově nalézat nová řešení, nahlížet širší souvislosti, pro nastartování intuice a navázání kontaktu s podvědomím, doplněná cílenými afirmacemi, podporujícími konkrétní týmový proces řešení. Lze použít jednorázově či opakovaně.

Meditace je po tisíciletí praktikovaný nástroj dosažení vnitřního klidu a harmonie.

Vědecké výzkumy prokazují její blahodárné účinky proti stresu a projevům stárnutí. Meditace výrazně zlepšuje učení, zvyšuje IQ a využití  mozkové kapacity, rozvíjí kreativitu, flexibilitu a adaptabilitu. Posiluje integritu osobnosti, zvyšuje empatii, emoční a sociální inteligenci…

Přínos používání meditačních technik

Vědecké studie, zkoumající různé meditační techniky a jejich vliv na člověka, přinášejí následující výstupy. Meditace při pravidelném praktikování prokazatelně přináší:

 • snížení stresové zátěže a zlepšení adaptační kapacity vůči stresu
 • zlepšení schopnosti soustředění pozornosti
 • zvýšení kreativity a originality v myšlení, schopnosti nalézat nová a neotřelá řešení
 • zvýšení flexibility (jak schopnosti přizpůsobení se, tak přizpůsobení si)
 • zvýšení integrity osobnosti (klid, stabilita, celistvost, předpověditelnost chování…)
 • zlepšení pracovních výsledků, zvýšení spokojenosti (s prací i celkové životní spokojenosti)
 • většímu využívání mozkové kapacity (běžně využíváme cca 5% mozkové kapacity), zrychlení rozvoje inteligence
 • větší koherenci mozkové aktivity (větší míra „harmonie“ jednotlivých částí mozku a jejich spolupráce)
 • zlepšení osvojování si poznatků i dovedností, zlepšení výbavnosti naučeného
 • vyšší míru sebereflexe a z ní vyplývající sebekontroly v chování
 • vyšší míru empatie a porozumění vcítěním
 • zlepšení schopnosti „číst“ neverbální komunikaci
 • výrazné zvýšení řízení a zvládání emocí (bez pouhého potlačování emocí)
 • prokazatelný vliv na relaxaci a regeneraci organismu, včetně snížení frekvence dechu, frekvence srdečního pulsu, snížení (normalizace) krevního tlaku, snížení krevního cukru, snížení hladiny „špatného“ cholesterolu v krvi, snížení svalového napětí
 • nižší výskyt úzkostí, depresí a poruch spánku (snížení důsledků dlouhodobých stresů)
 • snížení spotřeby cigaret u kuřáků a snížení množství konzumovaného alkoholu
 • k rozvoji nadhledu nad problémovými situacemi (schopnost nenechat se pohltit problémem a umět jej nahlížet v širších souvislostech)
 • lepší uvědomění si vlastních osobních hodnot, rozvoj svědomí, zodpovědnosti a morálních aspektů života
 • rozvoj spirituálních aspektů osobnosti
 • výrazný anti-aging efekt (snížení biologického věku při dlouhodobém praktikování meditací)
 • snížení nemocnosti a nákladů na léčbu – v EU stres postihuje 28% všech pracovníků a je zodpovědný za více než 1/4 absencí v práci trvajících déle než 14 dnů z důvodů zdravotních problémů souvisejících s prací. Odhaduje se (data z 1999), že stres spojený s prací stojí členské státy EU nejméně 20 miliard Euro ročně
 • snížení úrazovosti, nehodovosti a chybných výkonů
 • rozvoj sociální a emoční inteligence
 • snížení agresivního reagování, konfliktnosti
 • rozvoj tolerance, porozumění, vnitřního klidu a míru, nenásilné komunikace
 • komparaci a integraci nevědomých procesů a obsahů (tedy vyrovnávání se s prožitou zkušeností, jež nás skrze nevědomé procesy ovlivňuje v každodenním žití – jazykem jógové teorie – zpracovávání, čištění „karmy“, tedy důsledků našich myšlenek a činů)
 • růst pocitu smysluplnosti vlastního života, zvýšení prožitku kvality života.

Další informace si můžete přečíst na Facebook profilu Manažerské meditace.

Mám zájem o Manažerské meditace