Koučující manažer

Jak vychovávat samostatné, kreativní a zodpovědné pracovníky.

Proč by mne to mohlo zajímat?

Koučovací přístup je jeden z nejefektivnějších nástrojů manažera při vedení lidí. Je to též nedirektivní a nonexpertní forma rozvoje pracovníků. Koučovací přístup uvolňuje potenciál pracovníků; zkompetentňováním, posilováním autonomie a smysluplnosti práce zvyšuje vnitřní motivaci pracovníků.

Kdo si kurz vybírá?

Kurz je určen manažerům na všech úrovních, kteří věří, že když o věcech můžeme spolurozhodovat, tak je děláme lépe a radostněji. Také každému, kdo se potřebuje osvobodit z koloběhu operativního řízení a získat čas a nadhled pro strategické myšlení.

Co si z kurzu mohu odnést?

Osvojím si bazální dovednosti a informace pro efektivní využívání koučovacího přístupu při vedení lidí. Porozumím principům, které koučovací přístup činí srozumitelným a lehce použitelným.

Jak kurz probíhá?

Obvykle dvoudenní seminář.

Mám zájem o Koučující manažer