Efektivní komunikace

Nevidíme svět takový, jaký je, vidíme jej podle toho, jací jsme my sami, aneb k efektivní komunikaci skrze pozitivní myšlení.

Proč by mne to mohlo zajímat?

Komunikovat jsme se naučili nápodobou a ne vždy musíme být spokojení s tím, co jsme se měli možnost naučit. Přitom komunikace je jediný nástroj na uchopování světa a potkávání se s lidmi. A stále se můžeme učit něco nového…

Kdo si kurz vybírá?

Kdokoli, neboť všichni ke své práci potřebujeme komunikaci. Ten, kdo chce lépe rozumět druhým a sám být lépe chápán. Kdo chce být přesvědčivý a vyvarovat se zbytečným konfliktům a odmítnutím.

Co si z kurzu mohu odnést?

Rozkryji a přebuduji zaběhaná klišé komunikace, která mi brání ve využití její skutečné síly.  Poznám a porozumím zákonitostem lidské komunikace, jak je přinášejí nejnovější výzkumy. Osvojím si pozitivní přístup v komunikaci, který otevírá dveře k druhým lidem. Ochutnám nový způsob sebeutváření a spoluutváření světa skrze Pozitivní myšlení.

Jak kurz probíhá?

Obvykle dvoudenní kurz.

Mám zájem o Efektivní komunikace