Psychoterapie

Individuální psychoterapie

(setkání tváří v tvář)

Rodinná terapie

(setkání několika či všech členů rodiny)

Párová terapie

Manželské poradenství (setkání s jedním či oběma partnery)

Rozvoj pozitivního myšlení a pozitivní komunikace (individuální i v páru)

Zvládání stresu a nácvik relaxačních metod

Životní koučování, spirituální koučování a poradenství zdravého životního stylu

Zvládání závislosti na alkoholu, hrách, sociálních sítích…

Sezení párové či rodinné terapie obvykle trvá 50 – 80 minut, koná se zpočátku ve frekvenci 1x týdně, posléze je možno frekvenci snížit na 1x za 14 dní až 3 týdny. V terapii pracuji s oběma manžely dohromady, případně s celou rodinou, vycházím ze zakázky, jakou mají vůči mně jako terapeutovi, a kterou společně s nimi formuluji. Vycházím z konkrétních potřeb daného páru/rodiny a působím jako mediátor jejich vzájemného vyjednávání a jako jakýsi průvodce sebepoznávání a rozumění jejich vzájemného vztahu a problému, se kterým přicházejí. Počet sezení si určují klienti, stejně tak i témata jednotlivých sezení.

Psychosomatika

Naše tělesné zdraví není jen o těle samém, ale i o našich vztazích a psychice.

Zdraví je ovlivňováno jak tělesným stavem, tak psychikou a sociálními (vztahovými) faktory. Psychosomatika se zaobírá těmi obtížemi, u kterých se předpokládá výrazný vliv všech těchto tří zdrojů. Velmi často jsou to ty obtíže, u kterých somatická vyšetření nenajdou objektivní nález a vysvětlení. Přesto klienta subjektivně trápí.

Nabízím podporu
a pomoc

  • v situacích osobní, vztahové či manželské krize
  • v situacích rozvodu a porozvodové adaptace
  • při zvládání úzkostných a depresivních stavů
  • při zvládání psychosomatických onemocnění
  • při zvládání stresu a pracovní přetíženosti
  • při zvládání závislosti na alkoholu, hrách, sociálních sítích…

Mám zájem o konzultaci