Individuální a týmové koučování

Co je koučování?

Vědecká – psychologická metoda rozvoje lidského potenciálu, velmi účinná a respektující individuální svébytnost koučovaného.

Kouč používá cílené otázky a reflexe, jež facilitují u koučovaného intenzivní hledání vlastních, nejefektivnějších postupů a řešení daných cílů.

Proč se nechat koučovat

Cítím, že nastává potřeba změny, ale nevím čeho se tato změna má týkat. Potřebuji poznat změnu – nové cíle.

Tuším, čeho se má změna týkat, ale ještě nevím, jak ji dosáhnout, co dělat, aby nastala „žádoucí“ změna. Potřebuji poznat prostředky vedoucí ke změně – cestu k cílům.

Změnu vědomě plánuji, znám cesty jak ji dosáhnout, přesto opakované pokusy nejsou efektivní. Potřebuji změnit přístup – změnit směr cesty k cílům.

Jsem natolik efektivní, že změnu „nepotřebuji“, přesto se chci dále rozvíjet a zlepšovat. Potřebuji růst – nechci ustrnout na snadné cestě k snadným cílům, chci zdolávat cíle náročnější.

Užitek a výhody koučování

Koučování vede k maximalizaci výkonu, nikoli za cenu delší pracovní doby a/nebo většího úsilí, nýbrž tím, že se práce stává promyšlenější.

Koučování mění vnímání, přemýšlení a jednání jak ve vztahu k pracovním úkolům, tak v oblasti osobního rozvoje.

Koučování umožňuje růst autonomie a sebeřízení jedince v plánovacích, rozhodovacích, výkonných i kontrolních procesech.

Koučování rozvíjí dovedností vedení lidí, projektů i produktového řízení.

Koučování zlepšuje komunikaci, zpřesňuje koordinaci týmů, rozvíjí kreativitu, zvýšuje flexibilitu, zefektivňuje
kontrolu, snížuje stresové zátěže, zlepšuje řízení času a rozvíjí schopnost sebereflexe

Dlouhodobé koučování vede k žádoucím změnám postojů, jež se odrážejí v růstu celkové životní spokojenosti.

 

Vybrané reference ke stažení 

Chcete být koučováni?

  • Individuální koučování pro manažéry, prodejce a obchodníky.
  • Individuálně i pro týmy.
  • Individuální koučování “on the job”.
  • Facilitace kreativních a řešitelských týmů.

Mám zájem o koučování.

Chcete se naučit koučovat?

Nástroj vedení a rozvoje pracovníků
Mám zájem o výuku koučování.

Jak často a jak dlouho

Individuální koučování se v první fázi obvykle koná 1x týdně až 1x za 14 dní, ve druhé fázi je obvyklé setkávání ve frekvenci 1x za 14 dní až 4 týdny a v poslední fázi se uskutečňuje dle potřeby koučovaného, a to i nepravidelně.

Jedno setkání individuálního koučování trvá obvykle 2 až 4 hodiny.Koučování týmů se koná dle dohody buď pravidelně či nárazově ke konkrétním tématům, která tým řeší.

Jedno setkání týmového či skupinového koučování trvá dle dohody, obvykle v rozsahu 3 ž 6-ti hodin, ale také třeba dva dny.

Celková délka koučování je určena dohodou s koučovaným a zadavatelem, může jít jen o  jedno setkání (řešení relativně snadného dílčího úkolu), může však trvat v řádech měsíců i let (rozvojové a růstové koučování),