Aktuální semináře

Otevřený workshop Pozitivní leadership – čtvrtek 9.10.2020      Praha 3

Pozitivní leadership – manažer, kterého ostatní dobrovolně a rádi následují

pátek 9.10.2020      Praha 3 Three Crowns Hotel****

Nové paradigma vedení lidí, aneb co jsou skutečně nové trendy nové doby? Jak dosáhnu toho, aby mne druzí dobrovolně následovali, místo toho, abych je musel stále jen táhnout či tlačit?

Cíl semináře

Získám nový pohled na nejdůležitější kompetence manažera-leadera, které posilují autonomii, zodpovědnost a vnitřní motivaci vedených pracovníků. Poznám, zda jsem manažerem, který je především specialistou na výkon nebo na správné rozvíjení a usměrňování potenciálu lidských zdrojů. Prozkoumám, které vlastnosti leadera jsou mi vlastní a které si mohu osvojovat a rozvíjet. Porozumím tomu, jak mohu rozvíjet přirozenou autoritu, jak poznat, kdy být leaderem – vůdcem na špici, či naopak kdy být „neviditelným“ leaderem v pozadí, který zlehka facilituje práci týmu. Zjistím, jak jako leader mohu využívat koučovací přístup, vnitřní motivaci, delegování, pozitivní komunikaci, vytyčování cílů a úkolování, důvěru a důvěryhodnost, různé role manažera v rozvoji pracovníků, zpětnou vazbu, ocenění, jak pojímat moc a zmocňovat druhé… Tyto praktické dovedností si osvojím na modelových situacích.

Komu je seminář určen

Kurz je určen manažerům na všech úrovních, kteří hledají nové cesty vedení lidí a mají odvahu začít změnou u sebe sama.

Program

Celodenní seminář 9:00 – 15:30 hod

 • Kdo je to leader a jak se liší od manažera
  • vlastnosti a kompetence leadera
  • typy leadreů
 • Styly vedení a řízení
  • vedení či řízení
  • pojetí moci
  • situační řízení
  • koučování
 • Nástroje vedení a řízení
  • metoda SMART
  • prioritizování
  • delegování
  • motivace
  • zpětná vazba

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
V ceně semináře je zahrnuta dopolední kávová přestávka, oběd o 2 chodech a odpolední kávová přestávka.

Přihlášení zde: https://www.eduzone.cz/seminar/pozitivni-leadership-manazer-ktereho-ostatni-dobrovolne-a-radi-nasleduji

Mám zájem o školení: Otevřený workshop Pozitivní leadership – čtvrtek 9.10.2020      Praha 3