Blog

Roční výcvik v koučování – připravujeme další běh

24.1.2018

Vysoká škola aplikované psychologie Terezín a Mgr. Petr Růžička

Roční výcvik koučování – připravujeme další běh pro rok 2019-20

(S VYUŽITÍM SYSTEMICKÉHO, PCA A GESTALT PŘÍSTUPU)

 

Výcvik je koncipován tak, aby absolventi výcviku byli schopni pracovat jako koučové či využívat koučovací přístup k rozvoji lidí v práci manažera či v jiných oblastech práce s lidmi. Výcvik má 105 hodin a je rozložen do cca 9 měsíců. Absolventi výcviku mohou žádat o členství v EMCC (Celoevropská rada pro mentoring a koučování) a získat akreditaci EMCC při splnění požadavků EIA (Evropské individuální akreditace).

Termíny výcviku:

Blok obsah počet hodin termíny:
1. teorie a praktický nácvik I.

16

ve skupině  
2. teorie a praktický nácvik II.

16

ve skupině  
3. teorie a praktický nácvik III.

16

ve skupině  
4. teorie a praktický nácvik IV.

16

ve skupině  
5. supervize

16

ve skupině  
6. sebezkušenost v roli kouče i koučovaného

20

individuálně průběžně po celou dobu výcviku
7. samostudium

5

individuálně průběžně po celou dobu výcviku
Celkem

105

   

Začátek výcviku: (sledujte průběžně náš web)

Výcvik probíhá v prostorách VŠAPs v Terezíně.
Výcvik je určen především studentům a absolventům Vysoké školy aplikované psychologie a proto probíhá o víkendech (SO+NE 9.00 – 17.30).

Výcvik je však otevřen i dalším zájemcům s VŠ vzděláním nebo SŠ vzděláním s delší praxí práce s lidmi.

Přihlašujte se co nejdříve (po vypsání termínů) na studijním odd. VŠAPs  studijni@vsaps.cz a do předmětu napište – roční výcvik koučování. K přihlášce připojte stručné CV a motivační dopis, popisující důvody, proč chcete výcvik absolvovat a stát se koučem.

Kontakty: http://www.vsaps.cz/kontakty/

Výcvik vede Mgr. Petr Růžička, senior kouč (akreditace ČAKO), lektor a VŠ pedagog (přednáší na VŠAPs předmět Koučink a mentorink) s 19 letou praxí v koučování a výuce koučování. Více na www.kouc.eu

 

Členění výcviku:

Blok časová dotace obsah metody
A. Výuka specifických koučovských kompetencí 50 hodin činnosti, vedoucí k rozvoji schopnosti koučovat obsahuje teorii a praktickou část výklad, demonstrace, diskuse, koučování, modelové situace, nácvik, skupinová řešení zadání, písemná zpracování zadání, videonahrávky s rozborem
B. Výuka zaměřená na rozvoj osobnosti 10 hodin činnosti, vedoucí k celkovému rozvoji kouče obsahuje teorii a praktickou část výklad, demonstrace, diskuse, koučování, modelové situace, nácvik, písemná zpracování zadání
C. Výuka profesionální etiky kouče a kritického myšlení 10 hodin činnosti, vedoucí k chování podle etického kodexu  obsahuje teorii a praktickou část výklad, diskuse, modelové situace, kritické myšlení v příkladech
D. Zážitková zkušenost s koučováním na sobě 10 hodin práce na svém vlastním rozvoji v roli koučovaného a 10 hodin v roli kouče praktický nácvik a sebezkušenosot koučování,

videonahrávka vzájemného koučování

E. Koučování pod supervizí 15 hodin skutečné koučovací práce účastníků programu v rámci individuální nebo skupinové supervize skupinová supervize skupinová práce na kazuistikách – nahrávkách vlastních koučovacích rozhovorů účastníků
F. Ověření znalostí a dovedností cca 1 hodina individuální zkouška Požadovaná práce: Nahrávka 1 koučovacího rozhovoru s písemným rozborem účastníka (cca 2 normované strany A4)
Celková délka vzdělávacího programu 105 hodin (včetně vlastního koučování a supervize)    

Bloky A – C (výuka): 4 víkendová setkání po 8 výukových hodinách (cca 9 – 17.30 hod)

Blok D: 10 hodin koučování jiným účastníkem výcviku (koučujícímu účastníkovi se toto koučování počítá do povinných hodin koučování v roli kouče nutných pro supervizi a pro akreditaci) a 10 hodin koučování jiného účastníka výcviku. Všichni účastníci by tak měli mít 10 hodin koučování v roli kouče a 10 hodin koučování v roli koučovaného.

Blok E (supervize): 2 dny (víkend) po 8 výukových hodinách (cca 9 – 17.30 hod)

Výcvik je garantován a certifikován VŠAPs.

 

Cena:

Cena celého výcviku je 24.000,-Kč za jednoho účastníka. Cenu je možné uhradit ve dvou samostatných splátkách 12.000,-Kč za semestr.

Cena zahrnuje účast na víkendových blocích, studijní materiály a závěrečné Ověření znalostí a dovedností (1 hodina).

V ceně není zahrnuta strava, doprava ani ubytování účastníků.

Organizační podmínky:

Minimální počet účastníků je 12 osob, maximální 16 osob. Výcvik je zahájen při závazném přihlášení minimálně 12 osob.

Závěrečnou zkoušku (Ověření znalostí a dovedností) může účastník složit a certifikát získat po splnění všech požadovaných povinností:

  1. Typ výuky D. Zážitková zkušenost s koučováním na sobě – 10 hodin práce na svém vlastním rozvoji a řešení problémů v roli koučovaného a 10 hodin koučování jiného účastníka výcviku je nutné splnit se 100% účastí (tedy mít absolvováno všech 2×10 hodin koučování, včetně nahrávek).
  2. Typ výuky E. Koučování pod supervizí – je nutné splnit se 100% účastí (tedy mít absolvováno všech 16 hodin supervize). V rámci tohoto bloku je nutno absolvovat 1 hodinu supervize vlastní nahrávky koučování (v roli kouče). V případě absence lze nahradit individuální supervizí u lektora, která je však hrazena zvlášť (1500 Kč za každou hodinu absence).
  3. Typ výuky A – C je nutno splnit minimálně na 80%, tj. je možné chybět max. 16 hodin ze 70.
  4. Odevzdání práce požadované na závěrečné Ověření znalostí a dovedností: Nahrávka 1 koučovacího rozhovoru (v roli kouče) s písemným rozborem účastníka (cca 2 normované strany A4) a její obhájení. Odevzdat práci je třeba minimálně 3 týdny před konáním závěrečného Ověření znalostí a dovedností.

Absence nezakládá nárok na vrácení kurzovného.

Reference na výcvik od absolventů předchozího běhu zde


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *