Aktuální semináře

Aktuální semináře

Roční Výcvik koučů – přihlašujte se do dalšího běhu

2019 až 2020

Vysoká škola aplikované psychologie Terezín a Mgr. Petr Růžička

Roční Výcvik koučů
přihlašujte se do dalšího běhu 2019-20

Výcvik je koncipován tak, aby absolventi výcviku byli schopni pracovat jako koučové či využívat koučovací přístup k rozvoji lidí v práci manažera či v jiných oblastech práce s lidmi. Absolventi výcviku mohou žádat o členství v EMCC (Celoevropská rada pro mentoring a koučování) a získat akreditaci EMCC při splnění požadavků EIA (Evropské individuální akreditace). Výcvik má 105 hodin a je rozložen do cca 6 měsíců.

Výcvik probíhá v prostorách VŠAPs v Terezíně.
Výcvik je určen především studentům a absolventům Vysoké školy aplikované psychologie a proto probíhá o víkendech (SO+NE 9.00 – 17.30).

Výcvik je však otevřen i dalším zájemcům s VŠ vzděláním, nebo SŠ a delší praxí práce s lidmi.

Přihlašujte se co nejdříve na studijním odd. VŠAPs  
bozdechova@vsaps.cz a do předmětu napište – roční výcvik koučování. K přihlášce připojte stručné CV a motivační dopis, popisující důvody, proč chcete výcvik absolvovat a stát se koučem.

Kontakty: http://www.vsaps.cz/kontakty/

Výcvik vede Mgr. Petr Růžička, senior kouč (člen EMCC, akreditace ČAKO), lektor a VŠ pedagog (přednáší na VŠAPs předmět Koučink a mentorink) s 20 letou praxí v koučování a výuce koučování. Více na www.kouc.eu

Bloky A-C (výuka): 4 víkendová setkání po 8 výukových hodinách (cca 9-17.30)

Blok D: 10 hodin koučování jiným účastníkem výcviku (koučujícímu účastníkovi se toto koučování počítá do povinných hodin koučování v roli kouče nutných pro supervizi a pro akreditaci) a 10 hodin koučování jiného účastníka výcviku. Všichni účastníci by tak měli mít 10 hodin koučování v roli kouče a 10 hodin koučování v roli koučovaného.

Blok E (supervize): 2 dny (víkend) po 8 výukových hodinách (cca 9 – 17.30 hod)

Výcvik je garantován a certifikován VŠAPs.

Cena:

Cena celého výcviku je 26.000,-Kč za jednoho účastníka. Cenu je možné uhradit ve dvou samostatných splátkách 13.000,-Kč za semestr.

Cena zahrnuje účast na víkendových blocích, studijní materiály, lehký coffee break a závěrečné Ověření znalostí a dovedností (1 hodina).

V ceně není zahrnuta strava, doprava ani ubytování účastníků.

Organizační podmínky:

Minimální počet účastníků je 16 osob, maximální 20 osob. Výcvik je zahájen pokud se závazně přihlásí minimálně 16 osob.

Závěrečnou zkoušku (Ověření znalostí a dovedností) může účastník složit a certifikát získat po splnění všech požadovaných povinností:

 1. Typ výuky D. Zážitková zkušenost s koučováním na sobě – 10 hodin práce na svém vlastním rozvoji a řešení problémů v roli koučovaného a 10 hodin koučování jiného účastníka výcviku je nutné splnit se 100% účastí (tedy mít absolvováno všech 2×10 hodin koučování, včetně nahrávek).
 2. Typ výuky E. Koučování pod supervizí – je nutné splnit se 100% účastí (tedy mít absolvováno všech 16 hodin supervize). V rámci tohoto bloku je nutno absolvovat 1 hodinu supervize vlastní nahrávky koučování (v roli kouče). V případě absence lze nahradit individuální supervizí u lektora, která je však hrazena zvlášť (1500 Kč za každou hodinu absence).
 3. Typ výuky A – C je nutno splnit minimálně na 80%, tj. je možné chybět max. 16 hodin ze 70.
 4. Odevzdání a obhájení práce požadované na závěrečné Ověření znalostí a dovedností:
  1. nahrávka 2 koučovacích rozhovorů (v roli kouče), jedna nahrávka je starší (ze začátku výcviku koučování), druhá mladší (z konce výcviku koučování).
  2. písemný rozbor vybraných částí nahrávek účastníka (kouče)
   1. sebereflexe toho, co, jak a proč v roli kouče dělám (cca 2 normované strany A4)
   2. na těchto sebereflexích založené zamyšlení nad tím, jak jsem se v koučovských kompetencích posunul mezi těmito dvěma nahrávkami koučování (cca 1 normovaná strana A4)

Odevzdat práci je třeba optimálně 3 týdny a minimálně 1 týden před konáním závěrečného Ověření znalostí a dovedností. Zasílejte na adresy kouc.eu@gmail.com a wentova@vsaps.cz.

Závěrečné Ověření znalostí a dovedností mívá obvykle 2 termíny, jeden na konci června, druhý na začátku září.

Absence nezakládá nárok na vrácení kurzovného.

Reference na výcvik od absolventů předchozích běhů zde

Jak delegovat, aby to opravdu fungovalo – dvoudenní seminář

12. a 13. 6. 2019

Kolikrát jste zjistili, že druzí dělají něco úplně jiného, než co jste od nich chtěli? Kolikrát jste litovali toho, že jste se rozhodli něco delegovat? Kolikrát jste radši nedelegovali, abyste to nakonec nemuseli udělat sami? Proč nemám nikoho, komu bych mohl s důvěrou delegovat? Jak mám poznat, co můžu delegovat? Přitom umění delegování je vizitkou žádaného manažera…

Cíl semináře

Komunikovat jsme se naučili nápodobou a ne vždy musíme být spokojení s tím, co jsme se měli možnost naučit. Přitom komunikace je jediný nástroj vedení a řízení lidí. A stále se můžeme učit něco nového… Díky semináři rozkryji a přebuduji zaběhaná klišé komunikace, která mi brání ve využití její skutečné síly. Poznám a porozumím zákonitostem lidské komunikace, jak je přinášejí nejnovější výzkumy. Osvojím si pozitivní přístup v komunikaci, který otevírá dveře k druhým lidem. Díky tomu budu schopen delegovat tak, že druzí porozumí tomu, co, jak a proč mají dělat. Osvojím si užitečná schémata a modely delegování. Díky delegování získám kapacitu pro realizaci podstatných, prioritních cílů a poslání své pracovní pozice.

Komu je seminář určen

Seminář Jak delegovat, aby to opravdu fungovalo je určen manažerům všech úrovní privátního i veřejného sektoru. Tomu, kdo chce zvýšit pravděpodobnost porozumění, lépe rozumět druhým a sám být lépe chápán. Kdo chce být přesvědčivý a vyvarovat se zbytečných konfliktů a odmítnutí. Kdo chce skrze lepší porozumění zvládnout umění delegování a uvolnit si tak ruce pro strategické myšlení.

Program

Dvoudenní seminář 9:00 – 15:30 hod.

 1. Co je to komunikace?
  • Nejdůležitější principy efektivní komunikace, aneb bez čeho to opravdu nejde
  • Mohu zvýšit pravděpodobnost toho, že druzí skutečně porozumí tomu, co jim sděluji?
 2. Co je to Pozitivní myšlení a pozitivní komunikace
  • Změna přístupu/změna paradigmatu
  • Žijeme v takovém světě, jak o něm přemýšlíme aneb vytváření skutečnosti komunikací
 3. Pozitivní komunikace se sebou a se světem
  • Využití pozitivního myšlení v praxi
  • Trénink pozitivního myšlení a komunikace v modelových situacích z praxe účastníků
 4. Delegování
  • Delegování a úkolování – podobnosti a rozdíly
  • Výhody delegování
  • Kdy a co „nesmím, mohu a musím“ delegovat
  • Nástroje efektivního delegování
  • Principy pozitivní komunikace při delegování

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře je zahrnuta dopolední kávová přestávka, oběd o 2 chodech a odpolední kávová přestávka.

Přednáší

Mgr. Petr Růžička (akreditovaný senior kouč, lektor, konzultant, psychoterapeut, herec a hudební skladatel)

Cena  a další informace na https://www.eduzone.cz/seminar/jak-delegovat-aby-to-opravdu-fungovalo

Od 20.2.2019 měním působiště!

Od 20.2.2019 mne najdete na nové adrese:

Mgr. Petr Růžička

psychoterapeutické poradenství, rodinná a párová terapie, koučování

Národní dům na Vinohradech

Náměstí Míru 820/9
120 00 Praha 2 – Vinohrady

mezanin (první mezipatro) vpravo, č.dv. 112

GPS: 50°4’32.303″N, 14°26’16.726″E