Aktuální semináře

Aktuální semináře

Roční výcvik v koučování – otevíráme další běh

2018 až 2019

Vysoká škola aplikované psychologie Terezín a Mgr. Petr Růžička

Roční výcvik koučování – otevíráme další běh

(S VYUŽITÍM SYSTEMICKÉHO, PCA A GESTALT PŘÍSTUPU)

 

Výcvik je koncipován tak, aby absolventi výcviku byli schopni pracovat jako koučové či využívat koučovací přístup k rozvoji lidí v práci manažera či v jiných oblastech práce s lidmi. Výcvik má 105 hodin a je rozložen do cca 9 měsíců. Absolventi výcviku mohou žádat o členství v EMCC (Celoevropská rada pro mentoring a koučování) a získat akreditaci EMCC při splnění požadavků EIA (Evropské individuální akreditace).

Termíny výcviku:

Blok obsah počet hodin termíny:
1. teorie a praktický nácvik I.

16

ve skupině 20. a 21. 10. 2018 9.00 – 17.30
2. teorie a praktický nácvik II.

16

ve skupině 17. a 18. 11. 2018 9.00 – 17.30
3. teorie a praktický nácvik III.

16

ve skupině 26. a 27. 1. 2019   9.00 – 17.30
4. teorie a praktický nácvik IV.

16

ve skupině 9. a 10. 3. 2019           9.00 – 17.30
5. supervize

16

ve skupině 18. a 19. 5. 2019         9.00 – 17.30
6. sebezkušenost v roli kouče i koučovaného

20

individuálně průběžně po celou dobu výcviku
7. samostudium

5

individuálně průběžně po celou dobu výcviku
Celkem

105

 

Začátek výcviku: sobota 20. a 21. 10. 2018 v 9.00

Výcvik probíhá v prostorách VŠAPs v Terezíně.
Výcvik je určen především studentům a absolventům Vysoké školy aplikované psychologie a proto probíhá o víkendech (SO+NE 9.00 – 17.30).

Výcvik je však otevřen i dalším zájemcům s VŠ vzděláním nebo SŠ vzděláním s delší praxí práce s lidmi.

Přihlašujte se co nejdříve na studijním odd. VŠAPs  studijni@vsaps.cz a do předmětu napište – roční výcvik koučování. K přihlášce připojte stručné CV a motivační dopis, popisující důvody, proč chcete výcvik absolvovat a stát se koučem.

Kontakty: http://www.vsaps.cz/kontakty/

Výcvik vede Mgr. Petr Růžička, senior kouč (akreditace ČAKO), lektor a VŠ pedagog (přednáší na VŠAPs předmět Koučink a mentorink) s 19 letou praxí v koučování a výuce koučování. Více na www.kouc.eu

 

Členění výcviku:

Blok časová dotace obsah metody
A. Výuka specifických koučovských kompetencí 50 hodin činnosti, vedoucí k rozvoji schopnosti koučovat obsahuje teorii a praktickou část výklad, demonstrace, diskuse, koučování, modelové situace, nácvik, skupinová řešení zadání, písemná zpracování zadání, videonahrávky s rozborem
B. Výuka zaměřená na rozvoj osobnosti 10 hodin činnosti, vedoucí k celkovému rozvoji kouče obsahuje teorii a praktickou část výklad, demonstrace, diskuse, koučování, modelové situace, nácvik, písemná zpracování zadání
C. Výuka profesionální etiky kouče a kritického myšlení 10 hodin činnosti, vedoucí k chování podle etického kodexu  obsahuje teorii a praktickou část výklad, diskuse, modelové situace, kritické myšlení v příkladech
D. Zážitková zkušenost s koučováním na sobě 10 hodin práce na svém vlastním rozvoji v roli koučovaného a 10 hodin v roli kouče praktický nácvik a sebezkušenosot koučování,

 

videonahrávka vzájemného koučování

E. Koučování pod supervizí 15 hodin skutečné koučovací práce účastníků programu v rámci individuální nebo skupinové supervize skupinová supervize skupinová práce na kazuistikách – nahrávkách vlastních koučovacích rozhovorů účastníků
F. Ověření znalostí a dovedností cca 1 hodina individuální zkouška Požadovaná práce: Nahrávka 1 koučovacího rozhovoru s písemným rozborem účastníka (cca 2 normované strany A4)
Celková délka vzdělávacího programu 105 hodin (včetně vlastního koučování a supervize)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloky A – C (výuka): 4 víkendová setkání po 8 výukových hodinách (cca 9 – 17.30 hod)

Blok D: 10 hodin koučování jiným účastníkem výcviku (koučujícímu účastníkovi se toto koučování počítá do povinných hodin koučování v roli kouče nutných pro supervizi a pro akreditaci) a 10 hodin koučování jiného účastníka výcviku. Všichni účastníci by tak měli mít 10 hodin koučování v roli kouče a 10 hodin koučování v roli koučovaného.

Blok E (supervize): 2 dny (víkend) po 8 výukových hodinách (cca 9 – 17.30 hod)

Výcvik je garantován a certifikován VŠAPs.

 

Cena:

Cena celého výcviku je 24.000,-Kč za jednoho účastníka. Cenu je možné uhradit ve dvou samostatných splátkách 12.000,-Kč za semestr.

Cena zahrnuje účast na víkendových blocích, studijní materiály a závěrečné Ověření znalostí a dovedností (1 hodina).

V ceně není zahrnuta strava, doprava ani ubytování účastníků.

 

Organizační podmínky:

Minimální počet účastníků je 12 osob, maximální 16 osob. Výcvik je zahájen při závazném přihlášení minimálně 12 osob.

Závěrečnou zkoušku (Ověření znalostí a dovedností) může účastník složit a certifikát získat po splnění všech požadovaných povinností:

 1. Typ výuky D. Zážitková zkušenost s koučováním na sobě – 10 hodin práce na svém vlastním rozvoji a řešení problémů v roli koučovaného a 10 hodin koučování jiného účastníka výcviku je nutné splnit se 100% účastí (tedy mít absolvováno všech 2×10 hodin koučování, včetně nahrávek).
 2. Typ výuky E. Koučování pod supervizí – je nutné splnit se 100% účastí (tedy mít absolvováno všech 16 hodin supervize). V rámci tohoto bloku je nutno absolvovat 1 hodinu supervize vlastní nahrávky koučování (v roli kouče). V případě absence lze nahradit individuální supervizí u lektora, která je však hrazena zvlášť (1500 Kč za každou hodinu absence).
 3. Typ výuky A – C je nutno splnit minimálně na 80%, tj. je možné chybět max. 16 hodin ze 70.
 4. Odevzdání práce požadované na závěrečné Ověření znalostí a dovedností: Nahrávka 1 koučovacího rozhovoru (v roli kouče) s písemným rozborem účastníka (cca 2 normované strany A4) a její obhájení. Odevzdat práci je třeba minimálně 3 týdny před konáním závěrečného Ověření znalostí a dovedností.

Absence nezakládá nárok na vrácení kurzovného.

Reference na výcvik od absolventů předchozího běhu zde

Jak delegovat, aby to opravdu fungovalo

30.5.2018

Kolikrát jste zjistili, že druzí dělají něco úplně jiného, než co jste od nich chtěli? Kolikrát jste litovali toho, že jste se rozhodli něco delegovat? Kolikrát jste radši nedelegovali, abyste to nakonec nemuseli udělat sami? Proč nemám nikoho, komu bych mohl s důvěrou delegovat? Jak mám poznat, co můžu delegovat? Přitom umění delegování je vizitkou žádaného manažera…

Cíl semináře

Komunikovat jsme se naučili nápodobou a ne vždy musíme být spokojení s tím, co jsme se měli možnost naučit. Přitom komunikace je jediný nástroj vedení a řízení lidí. A stále se můžeme učit něco nového… Díky semináři rozkryji a přebuduji zaběhaná klišé komunikace, která mi brání ve využití její skutečné síly. Poznám a porozumím zákonitostem lidské komunikace, jak je přinášejí nejnovější výzkumy. Osvojím si pozitivní přístup v komunikaci, který otevírá dveře k druhým lidem. Díky tomu budu schopen delegovat tak, že druzí porozumí tomu, co, jak a proč mají dělat. Osvojím si užitečná schémata a modely delegování. Díky delegování získám kapacitu pro realizaci podstatných, prioritních cílů a poslání své pracovní pozice.

Komu je seminář určen

Seminář Jak delegovat, aby to opravdu fungovalo je určen manažerům všech úrovní privátního i veřejného sektoru. Tomu, kdo chce zvýšit pravděpodobnost porozumění, lépe rozumět druhým a sám být lépe chápán. Kdo chce být přesvědčivý a vyvarovat se zbytečných konfliktů a odmítnutí. Kdo chce skrze lepší porozumění zvládnout umění delegování a uvolnit si tak ruce pro strategické myšlení.

Program

Celodenní seminář 9:00 – 15:30 hod.

 1. Co je to komunikace?
  • Nejdůležitější principy efektivní komunikace, aneb bez čeho to opravdu nejde
  • Mohu zvýšit pravděpodobnost toho, že druzí skutečně porozumí tomu, co jim sděluji?
 2. Co je to Pozitivní myšlení a pozitivní komunikace
  • Změna přístupu/změna paradigmatu
  • Žijeme v takovém světě, jak o něm přemýšlíme aneb vytváření skutečnosti komunikací
 3. Pozitivní komunikace se sebou a se světem
  • Využití pozitivního myšlení v praxi
  • Trénink pozitivního myšlení a komunikace v modelových situacích z praxe účastníků
 4. Delegování
  • Delegování a úkolování – podobnosti a rozdíly
  • Výhody delegování
  • Kdy a co „nesmím, mohu a musím“ delegovat
  • Nástroje efektivního delegování
  • Principy pozitivní komunikace při delegování

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře je zahrnuta dopolední kávová přestávka, oběd o 2 chodech a odpolední kávová přestávka.

 

Přednáší

Mgr. Petr Růžička (akreditovaný senior kouč, lektor, konzultant, psychoterapeut, herec a hudební skladatel)

 

Cena  a další informace na https://www.eduzone.cz/seminar/jak-delegovat-aby-to-opravdu-fungovalo

Umění narativní prezentace

27.6.2018 9:00 - 15:30

Termín: 27.6.2018 9:00 – 15:30
Místo konání:

Three Crowns Hotel**** Cimburkova 28, Praha 3


Jak dosáhnout toho, aby si posluchači zapamatovali zrovna tu mou kapku informací v oceánu informací, kterými jsou zaplavováni.

Kolikrát jste zjistili, že druzí věnují pozornost něčemu úplně jinému, než tomu, co jim prezentujete? Kolikrát jste litovali toho, že jste prezentaci neměli dost srozumitelnou? Kolikrát jste pochybovali o tom, zda si posluchači vůbec něco zapamatovali? Jak připravit prezentaci tak, abych upoutal pozornost, sdělil to podstatné, a navíc tak, by si to lidé pamatovali? Přitom umění prezentace je vizitkou žádaného manažera…
Naučte se navěsit žádoucí informace na příběh, který si lidé pamatují lépe, než tabulky a algoritmy.

Cíl semináře

Prezentujeme či sebeprezentujeme neustále. Ne vždy musíme být spokojení s tím, co jsme se měli možnost naučit. Přitom prezentace je jediný nástroj přesvědčování lidí. A stále se můžeme učit něco nového… Díky semináři rozkryji a přebuduji zaběhaná klišé prezentačních dovedností. Poznám a porozumím zákonitostem předávání informací skrze příběhy. Osvojím si metodu „BIKER B“, která nabízí dobře zapamatovatelný model pro přípravu úspěšné prezentace.

Komu je seminář určen

Seminář Umění narativní prezentace je určen manažerům všech úrovní privátního i veřejného sektoru a specialistům, kteří potřebují „prodat“ své myšlenky jiným lidem. Všem, kdož chtějí rozvinout svou schopnost předávat informace tak, aby jim posluchači věnovali pozornost a zapamatovali si je. Těm, kteří chtějí být přesvědčiví a srozumitelní.

Program

Celodenní seminář 9:00 – 15:30 hod

 • Co je to prezentace?
  • Kdy prezentujeme?
  • Co je to narativní prezentace?
 • Příprava prezentace
  • 4 zásadní otázky pro přípravu prezentace
 • Struktura prezentce – Mnemotechnická pomůcka BIKER B
  • Bang
  • Introduction
  • Key Points
  • Examples
  • Recap
  • Bang
 • Prezentujeme
  • Jak setřást trému
  • Jak s obtížnými tazateli
  • Desatero
  • Pomůcky
 • Narativní prezentace v praxi
  • Tvorba narativní prezentace účastníky
  • Nahrávka prezentace
  • Analýza a rozbor dobrých zkušeností

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
V ceně semináře je zahrnuta dopolední kávová přestávka, oběd o 2 chodech a odpolední kávová přestávka.

Přihlašujte se, prosím, na: https://www.eduzone.cz/seminar/umeni-narativni-prezentace