Psychoterapeut a konzultant - Petr Růžička

Víte, a ctíte to, co je pro vás v životě opravdu bytostně podstatné a cenné?
Jsem přesvědčen, že žít a pracovat
s radostí, spokojeností a s pocitem vnitřního naplnění je možné, pokud
se pro to rozhodneme.
Více o mněProhlédnout video zdravici
Moje služby

Mým posláním je provázet vás na cestě ke spokojenějšímu životu, v němž máte čas na to podstatné. Na cestě k tomu, aby vám Vaše práce přinášela radost a smysl, a byli jste v ní úspěšní.

Inspirace dne

V rukou dospělého zdravého člověka – takového, který dosáhl plné lidskosti – je moc… velkým požehnáním. Ale v rukou nezralých, krutých, nebo citově narušených lidí je moc obrovským nebezpečím. (Abraham Maslow)